ERROR EN EL PAGAMENT:
Torni al formulari d’inscripció i repeteix-hi de nou tot el procés d’inscripció i pagament.